Lab: Blod och kolasnören


Jobba i grupp! Minst tre elever i varje grupp!


Uppgift: På ett PEDAGOGISKT SÄTT som möjligt visa och med egna ord beskriva:

  1. Mitos

  2. Meios

Det viktigaste som sker i varje celldelningsfas skall tydligt framgå av montaget!

Särskilt resultatet av Mitos/Meios är viktigt! Utgå från en cell med fyra kromosomer (två par).


Material: A3-papper, kolasnören, sax, tejp, kreativitet & fantasi samt runda föremål av lagom storlek (snusdosa?, plastmugg?)Gör så här:

¤ Börja med att göra en planering. -Hur skall kromosomerna se ut? -Hur många ”steg” och hur mycket utrymme på papperet behövs för beskrivningen? -Hur skall vi skriva texten?

¤ Hämta två papper. Gör en skiss!

¤ Klipp till kromosomer av kolasnören

¤ tejpa upp

¤ Skriv/rita förklarande text!

¤ Sätt upp montaget i sal A 323 med namn underst
Bestäm blodgrupp:

Ni behöver tre olika antikroppar: anti-A, anti-B och antikroppar mot Rh faktorn.

Antikropparna har olika färg så man inte skall blanda ihop dem.

Gör så här: Hämta en bricka som underlägg. Hämta varsitt objektglas och tre tändstickor var. Därefter måste ni SAMARBETA! En person sköter antikropparna, en person sköter blandning blod/antikroppar (med tändstickorna!) , en person sticker sig i fingret. Obs! Sitt ner när ni sticker i fingret! INGEN STRESS!

Läraren visar hur ni skall göra! Därefter byter ni roller. Alla skall göra det!

Skriv upp din blodgrupp på tavlan.

Anvnd hela klassens resultat och beräkna den procentuella andelen som hade A+, A-, B+, B-, osv.

-Är ni äkta Svennar? Jämför klassens resultat med statistik för hela Sveriges rike!