Läxa: Växtbaserade proteiner och DNA-analysMycorena ska med 3D-printing utveckla framtidens mat”


1) Beskriv tekniken som företaget “Mycorena” använder sig av för att tillverka sin produkt.


2) Med hur många procent förväntas marknaden öka för växtbaserade proteiner mellan åren 2020-2030?Det finns fynd av grovmalen vild säd som är 100 000 år gammal i södra Afrika”


3) -För hur länge sedan kom de första människorna till Sverige?


4) -Vilken information kunde man få fram genom att analysera DNA från kådan (“tuggummit”) som en stenåldersmänniska tuggat på?Så blev den “visa människan” herre på täppan”:


5) -Vilken information har man kunnat få fram genom att analysera DNA från “olika sorters människor”, enligt denna artikel?


6) Enligt artikeln har “analyser övertygande visat att alla människor som INTE kommer från Afrika söder om Sahara är ättlingar till neandertalare som fick barn med Homo sapiens”.

-Varför är det så? (Alltså att människor söder om Sahara inte är släkt med neandertalare?)