Arter och artbildning:


¤ prov: 29 mars kl 8.15-11.15 i aulan


¤ s. 12 (högläsning) “artbegreppet”. -Vad är en art?

-Varför är det ur ett evolutionärt perspektiv “korkat att para sig med fel art”?


¤ Kritik av E.T: Luddigt artbegrepp https://sverigesradio.se/artikel/6709501


Vänligen översätt titeln på Charles Darwins klassiska verk om evolution:

The origin of species by means of natural selection”


Dessa hundar tillhör samma art. Men hur skall de kunna para sig? https://www.rover.com/se/blog/18-av-varldens-storsta-hundraser/
¤ artbildning -Hur går det till? (s. 116)


¤ artbildning: -Hur lång tid tar det? (s. 117)


¤ -Varför blandas inte arter som lever tillsammans i samma miljö med varandra? -Vad håller dem åtskillda? (s.118))


¤ artbildning på öar: Ett specialfall… (s. 112) -Vilken är förklaringen till “har-teorin”?