Lektion: DNA-kromosomVad är kromosomer? https://www.youtube.com/watch?v=xUrlreMaUrs


1) -Vad betyder ordet “kromosom”? -Varför fick de detta namn?

2) -Hur många DNA molekyler består en kromosom av?

3) -Varför finns kromosomer? -Vilka är deras funktioner?

4) -Hur många DNA-molekyler finns i en av dina celler? -Hur många kromosomer finns i en av dina celler?Kromosomens byggnad: https://www.youtube.com/watch?v=gbSIBhFwQ4s

5) -Vad är en nukleosom?

6) Vad är kromatin?
-Vad betyder X ?????