Jämförande anatomi 16 jan 2023


Nu vill jag att ni använder er fantasi och låtsas lite! Förutsättning: -Ni VET INTE hur en “Grönlandsval” ser ut eller hur den lever.

Ni har ALDRIG sett en “val” överhuvudtaget! Ni VET INTE HELLER vad “en känguru” är för något. Ni har ALDRIG sett en

“känguru”! Allt ni ser är skeletten framför er… -Ni skall vara typ som logiskt tänkande varelser from outer space!


Gå in på: http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/djur/daggdjur/skelettfrandaggdjur/daggdjursskelett.2960.html


1) Titta på skelettet av Grönlandsval (sista skelettet):

-Vilken miljö (land/vatten/luft)? tror ni djuret levde ?

Hur kunde djuret röra sig framåt?

-Vad åt detta djur? -Hur förklarar ni djurets matvanor?


2) Titta på skelettet av känguru (första skelettet):

Hur tror ni att man kan ha försökt att förklara funktionen hos de långa klorna på bakbenen?


3) Titta på skelettet av mullvad: –Hur tror ni att man kan ha försökt att förklara funktionen hos de främre extremiterna?4) Titta på skelettet av känguru och ekorre: -Vilka likheter/skillnader finner ni när ni jämför skeletten av känguru och ekorre? -Kan de tillhöra samma art?5) På vilket sätt kan “jämförande anatomi” vara ett (indirekt) bevis för evolutiosteorin? (s.124 i boken)


Främre extremiteter hos några olika Däggdjur:

Salamander, havssköldpadda, krokodil, fågel,

fladdermus, val, mullvad och människa:


Ö= överarmsben, a= armbågsben, s= skenben,

h= handlovsben, m= mellanhandsben, f= fingerben