Lektion 7 mars 2023:


Kambriska explosionen: (s. 132)

a) -Vad hände?

b) -Hur lång tid tog “explosionen”

c) -Förklaringar?

d) -Är händelsen “För E.T” eller “mot E.T”?
övergångsformer: Du skall kunna redogöra för dessa “övergångsformer” och kunna förklara varför de är viktiga ur ett evolutionärt perspektiv (för eller mot E.T?)

¤ Ichtyostega (s. 134)

¤ Archaeopteryx (s.150)

¤ Näbbdjur


Kolonisationen av land: (s.124, 133, 134, 168) Du skall kunna berätta (som "en saga"!)

hur “kolonisationen av land gick till”.

-Vad hände? -När hände det? -Varför hände det?Fosterutveckling (s.124): Du skall kunna redogöra för bakgrunden till påståendet

fosterutvecklingen avspeglar evolutionen” , samt om detta är för eller mot E.T

Den tidiga fosterutvecklingen hos närbesläktade djur är mycket lika!DNA-analys: (s.125)Du skall kunna redogöra för hur det går till,

 samt vilken betydelse DNA-analys ha för synen på E.T (för eller mot E.T)


https://www.pressreader.com/sweden/spannande-historia-2018/20180717/281621011143113