MÅL: ”Modern genetik”¤ basparningsprincipen: När används den? 


¤ mutationer och dess konsekvenser


¤ DNA-analys: Hur går det till? Vad kan man använda tekniken till? -Hur mycket kostar det?

Artikel om Neanderthalare, film om otrohet,


¤ könsbestämning


¤ Cellcykeln: Du skall kunna rita upp ”cellcykeln”, förklara vad det är och veta vad som sker under cellcykelns olika faser.


¤ Mitos och Meios: Du skall kunna beskriva vad som sker i de båda processerna. Du skall kunna beskriva vad resultatet blir av de båda processerna (utgå från ”en cell med fyra kromosomer” (två par)).


¤ Genterapi: Hur går det till? Vad kan man använda tekniken till?


¤ genetisk modifiering av bakterier/ jäst: -Hur går det till? -Vad kan man använda tekniken till?