Naturvetenskaplig specialisering

¤ kurspresentation
och bedömningTema: Toxiner

¤ Kunskapsmål: 4 sept 2017
¤ kemikaliesamhället, 4 sept 2017
¤ läxa: Kemikalier i hemmet, 4 sept 2017
¤ lektion: Hur undersöker man toxicitet på ett vetenskapligt sätt? 18 sept 2017