Lektion, 24 aug: Introduktion till “LIV”¤ -Vad är LIV? (diskutera med din bänkkamrat)

¤ “kriterier” (sex st) för LIV?

¤ -NÄR uppkom LIV på vår planet?

¤ -HUR uppkom LIV på vår planet?