läxa: Undersök kemikalieförekomsten i DITT hem!Produkt:

Kemikalier:

Farosymboler:

Kommentarer:


Mina funderingar/slutsatser efter att ha gjort undersökningen: