Ställ din fråga!


Fråga en geolog: (Naturhistoriska riksmuseet)

https://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/fragajourhavandegeolog.250.html

svarar exempelvis på frågor om Sveriges berggrund och geologiska utveckling, om jordklotets uppbyggnad och utveckling, plattektonik, kontinentaldrift, vulkaner, jordbävningar och bergskedjebildning. Månens uppbyggnad.


Fråga en biolog (Lunds universitet):

https://fragaenbiolog.blogg.lu.se/


Fråga om kroppen: frågor om djurs (inklusive människans) fysiologi : https://www.djur.cob.lu.se//Fraga_zoofys.html


Fråga jourhavande biolog (Naturhistoriska riksmuseet): https://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/fragajourhavandebiolog.147.html


Fråga en biolog (Linköpings universitet): https://liu.se/artikel/fraga-en-forskare-biologi