Kemikaliesamhället: -Var finns det kemikalier runt om oss, i vår närmiljö? (diskutera)-Varför finns det kemikalier där? (diskutera)-Kan ni ge några exempel på kemikalier som finns i vår närmiljö? (diskutera)


-Hur ser kemikaliesituation i vårt samhälle ut? (genomgång)

https://www.youtube.com/watch?v=FkVniQ2L_9w


Vad kan man -som konsument- göra för att undvika kemikalierna? (diskutera)

¤

¤

¤

¤

¤Hur giftiga är skönhetsprodukterna? - Nyhetsmorgon (TV4)

https://www.youtube.com/watch?v=O4V1tBJvTkE


Gifter i elektronikprylar: https://www.youtube.com/watch?v=3uusvQbfbU8Vilka kemikalier har vi i våra kroppar? https://www.youtube.com/watch?v=xUw10DYFE_A

Med kroppen full av miljögifter: https://www.youtube.com/watch?v=zJxX0c3eP38

Ethel Forsberg, f d chef Kemikalieinspektionen: https://www.youtube.com/watch?v=qCP8lqAPCFQ


5 år efter “Underkastelsen”, om situationen i EU samt hur industrin förhalar reglering av hormonstörande ämnen: https://www.youtube.com/watch?v=YH5_nlT6S48


Märkning av kemikalier:

¤ Vilken märkning (farosymboler) av kemiska produkter finns det och vad betyder de?

http://www.hannashus.se/var-foersiktig/


läxa: Undersök kemikalieförekomsten i DITT hem!


Produkt:

Kemikalier:

Farosymboler:

Kommentarer:
Mina funderingar/slutsatser efter att ha gjort undersökningen: