Kompletterande instruktioner inför muntlig presentation:¤ Gör en kort ”resumé” av vad ni har gjort…. Alltså,  syftet med er undersökning. Vi lyssnare har glömt!


¤ Tjata inte om en massa tänkbara felkällor! (Men var beredd att använda dem som en förklaring, ifall någon frågor om era resultat)


¤ Gör diagram som är ”presentations-diagram” med STORA siffror och STOR text!  Obs! TYDLIGHET!


¤ När ni pratar om era resultat och visar ett diagram, så peka på den del av diagrammet som ni vill att vi åhörare skall observera . obs! PEDAGOGIK!


¤ Det är era Resultat och Slutsatser som vi finner intressanta! Kanske även (i viss mån) Metoden… och så ”lärdomar”/slutsatser.  Kanske också vad ni kunde ha gjort annorlunda om ni fick göra om försöket.