Naturvetenskaplig specialisering:


¤ På ht jobbar vi med Biologi (handledare: Johan Lissel) och på vt så jobbar vi med Kemi (handledare: Christian Rudmalm)


¤ Vi jobbar med ett “tema” i taget. Exempel på “teman” kan vara Toxikologi, DNA, Proteiner, Polymerer, mm


¤ Varje tema börjar med en teorigenomgång, därefter får ni i grupp undersöka något praktiskt, därefter redovisas detta som en rapport samt genom muntlig presentation, poster eller som pod. Under vissa teman kommer det även att vara skriftligt kunskapsprov.


¤ Ni bedöms enligt Skolverkets riktlinjer för bedömning (se nedan).

Förmåga:

Betyg E

Betyg C

Betyg A


¤ Söka svar på frågor


¤ Formulera egna frågor


¤ Kreativitet och delaktighet:

Eleven analyserar och söker svar på frågor med tillfredställande resultat. Detta gäller både i det teoretiska som i det praktiska arbetet.

Eleven analyserar och söker svar på komplexa frågor med tillfredsställande resultat. Detta gäller både i det teoretiska som i det praktiska arbetet.

I arbetet formulerar eleven med viss säkerhet egna frågor som för processen framåt.

Eleven analyserar och söker svar komplexa frågor med gott resultat. Detta gäller både i det teoretiska som i det praktiska arbetet.

I arbetet formulerar eleven med säkerhet egna frågor som för processen framåt och fördjupar resonemangen.


Det praktiska arbetet: (Egen planering, samråd och genomförande)

“hur du labbar”

Eleven planerar och genomför i samråd med handledaren det undersökande arbetet på ett tillfredsstälande sätt.

Eleven planerar och genomför efter samråd med handledaren det undersökande arbetet på ett tillfredsstälande sätt.

Eleven planerar och genomför efter samråd med handledaren det undersökande arbetet på ett mycket tillfredsstälande sätt.


Det praktiska arbetet:

(säkerhet)

Eleven hanterar material och utrustning på ett säkert sätt

Eleven hanterar material och utrustning på ett säkert sätt

Eleven hanterar material och utrustning på ett säkert sätt

¤ Tolkning av resultat ¤ Utvärdering av metoder

¤ Utvärdering av slutsatser

Eleven tolkar sina resultat. Eleven utvärderar sina metoder med enkla omdömen. Eleven utvärderar sina slutsatser med enkla resonemang.

Eleven tolkar sina resultat. Eleven utvärderar sina metoder med enkla omdömen. Eleven utvärderar sina slutsatser med välgrundade resonemang.

Eleven tolkar sina resultat. Eleven utvärderar sina metoder med nyanserade omdömen. Eleven motiverar sina slutsatser med välgrundade och nyanserade resonemang.

Betydelsen för individ och samhälle:

Eleven diskuterar översiktligt frågor som rör det valda kunskapsområdets betydelse för individ och samhälle. I diskussionen för eleven fram enkla argument och redogör för översiktligt för konsekvenserna av något tänkbart ställningstagande.

Eleven diskuterar utförligt frågor som rör det valda kunskapsområdets betydelse för individ och samhälle. I diskussionen för eleven fram välgrundade argument och redogör för utförligt för konsekvenserna av något tänkbart ställningstagande.

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat komplexa frågor som rör det valda kunskapsområdets betydelse för individ och samhälle.

I diskussionen för eleven fram välgrundade och nyanserade argument och redogör utförligt och nyanserat för konsekvenserna av flera tänkbart ställningstagande.

Naturvetenskapliga uttrycks- och presentationsformer:

(planscher, rapporter, reportage, seminarier, poddar, etc)

Eleven använder med viss säkerhet naturvetenskapliga uttrycks- och presentationsformer och anpassar till viss del sin kommunikation till syfte och sammanhang.

Eleven använder med viss säkerhet naturvetenskapliga uttrycks- och presentationsformer och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang.

Eleven använder med säkerhet naturvetenskapliga uttrycks- och presentationsformer och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang.

Källor och källkritik

Eleven använder olika typer av källor och gör enkla bedömningar av informationens och källornas trovärdighet.

Eleven använder olika typer av källor och gör välgrundade bedömningar av informationens och källornas trovärdighet.

Eleven använder olika typer av källor och gör välgrundade och nyanserade bedömningar av informationens och källornas trovärdighet.

Bedömning av situation och den egna förmågan

När eleven samråder med handledaren bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav

När eleven samråder med handledaren bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav

När eleven samråder med handledaren bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav