NVS, tisdag 19/9¤ Vi startar 8.30 (måste lämna sonen!)


¤ -HUR undersöker man hur giftigt ett visst ämne är? (tänk efter...)


¤ -HUR undersöker man det på ett naturvetenskapligt sätt? (vad skiljer ett "vetenskapligt undersökande" från ett icke-vetenskapligt undersökande?

(tänk efter...)


¤ -Kan undersökningsmetodiken skilja sig åt beroende på olika testorganismer? (tänk efter...)


¤ - genomgång av läraren.
Obs! Vi jobbar med tungmetaller (= MYCKET potenta miljögifter för vattenlevande organismer!). Testorganismer blir Krasse och Andmat (växter), Mygglarver, Tubifex och infusionsdjur (djur).

Ni jobbar i grupper (typ tre pers i varje grupp?).

Praktiskt om elever som går i samma klass ingår i samma grupp, eftersom de har lektioner och håltimmar tillsammans!