Mål, NVS


tema: Toxiner


¤ Beskriva (allmänt) hur kemikaliesituationen ser ut idag?


¤ Beskriva vad man som konsument kan göra för att undvika skadliga

    kemikalier?


¤ -Varför finns det bromerade flamskyddsmedel i isbjörnars blod?


¤ -Varför har kvinnor PCB i modersmjölken, trots att ämnet förbjöds för 20 år

    sedan?

¤ -Vilka hälsoskador kan hormonstörande kemikalier orsaka?