Muntliga presentationer, tankar efter första presentationen...¤ Tänk på tiden! Totaltiden skall vara ca 10 min. Tänk på att alla skall få tala lika mycket (om de vill)!

¤ När ni redovisar er Metod:

Foton är mycket bra för att publiken skall ”SE” det som du vill att den skall ”SE”! Endast ord funkar inte särskilt bra för att framkalla inre bilder i publikens hjärnor....(särskilt inte en sen eftermiddag!). Fråga gärna publiken om den har något att fråga om, när du berättat klart om metoden.


¤ När ni redovisar diagram:

Tänk på att:

a) diagrammen skall synas ända längst bak i salen! Texten/siffrorna bör vara skrivna med stor (16?) fontstorlek och fet stil.

b) Om du har flera linjer i samma diagram: Visa dem med tydliga färger (röd-blå), INTE likartade färger (”ljusgrön-mörkgrön)!

c) presentera diagrammet i MYCKET lugn takt! Det tar tid för publiken att analysera vad den ser!

Berätta vad x- och y-axeln visar!

Berätta vad de färgade linjerna/staplarna står för.

Berätta vad felstaplarna visar

Berätta hur många undersökta personer som diagrammet bygger på

Berätta vad ni vill visa med diagrammet (analysera)

(Fråga om någon i publiken undrar något?)


d) Peka på diagrammet när du vill visa något. Stressa inte! Publikens hjärnor fungerar långsamt så här sent på eftermiddagen!


¤ Respekt:

Respekt är viktigt! När någon redovisar förväntas Du ”vara med”, ”vara aktivt närvarande”.

Det gör presentationen mycket lättare för den som presenterar! Du FÅR INTE sitta med mobilen eller datorn under andras presentationer! (Vi sänker betyget lite för de elever som gjorde det)


¤ Använda sig av handledarna:

Nästan INGEN av er har använt oss handledare som bollplank! MÅNGA av de misstag som

vi satt ”minus” för den här gången kunde ha undvikits om vi hade fått SE presentationen i förväg. Tänk på det tills nästa gång!


¤ Frågor/kommentarer:

Ni är SÅ kloka/smarta! Vi var riktigt imponerade av er!

Vi har gett flera elever i klassen högre betyg p g a bra, kloka kommentarer!