Gy-arbete, Naturvetenskaplig specialisering:


¤ Förslag till projekt att jobba med, 23 april 2024

¤ tankar efter den första muntliga presentationen, okt 2023

¤ tankar efter senaste muntliga presentationen, 6 feb 2024

¤ Här kan du hitta svar på frågor, 6 feb 2024

¤ att ange källor enl Harvard